پرداخت اینترنتی

     از آنجایی که فعلا امکان پرداخت اینترنتی برای سایت فراهم نگردیده است شما میتوانید از طریق مراجعه به بانک یا دستگاه عابر بانک پرداخت سفارش را انجام دهید. بانک                     شماره حساب                                             شماره کارت

ملی                    0300546345009                                      0799-2498-9971-6037

بنام خانم تهمینه زارعی

 

تازه ترین نوشته ها و اخبار
» راه اندازی وبسایت جهان ترجمه - 15 تیر 1395

 

تازه ترین اخبار فناوری