ترجمه دانشجویی

از آنجا که سایت جهان ترجمه متشکل از مترجمانی میباشد که هر کدام در تخصص و رشته ای خاص دارای تجربه کافی می باشند. لذا متن شما در زمینه مربوط با بهترین کیفیت ترجمه و گروه ویراستاری نیز این متن را بازخوانی و آن را نهایی مینماید. در واقع متن تخصصی یک بار با توجه به تخصص مربوط ترجمه و بار دیگر از جهت نگارش و لغات به کار رفته بازخوانی میگردد. همچنین در این سایت ما با توجه به فرمت سایت های بزرگ علمی میتوانیم متون شما را در قالب مورد نظر سایت مربوط  به شما ارائه نمائیم.

تخصص های مربوط:

·         پزشکی

·         فنی (عمران، مکانیک، برق، کامپیوتر، مهندسی شیمی، صنایع)

·         اقتصادی (اقتصاد، حسابداری)

·         حقوقی

·         مدیریت

·         علوم اجتماعی

·         علوم طبیعی (منابع طبیعی، جغرافیا، زمین شناسی)

·         علوم پایه (فیزیک، ریاضی، شیمی، زیست شناسی)

·         علوم انسانی (ادبیات، تاریخ، الهیات، فلسفه)

·         کشاورزی

·         معماری و هنر

·         علوم تربیتی (روانشناسی، کتابداری و...)

·         مقالات ISI

·         مقالات IEEE

·         مقالات ISC

·         مقالات و ژورنال های دیگر

 

تازه ترین نوشته ها و اخبار
» راه اندازی وبسایت جهان ترجمه - 15 تیر 1395

 

تازه ترین اخبار فناوری