ترجمه نشریات و انتشارات

در این بخش با توجه به نوع نگارش کتاب (متن عمومی یا تخصصی) و مدت زمان تحویل کار، توسط متخصصین و افراد مجرب با توجه به نظر مشتری، تصمیم به ترجمه اتخاذ خواهد گردید. همچنین امکاناتی چون صفحه آرایی و تهیه فرمت، متناسب با سلیقه مشتری و ناشر نیز از امکانات این سایت میباشد.

 

 

تازه ترین نوشته ها و اخبار
» راه اندازی وبسایت جهان ترجمه - 15 تیر 1395

 

تازه ترین اخبار فناوری