ترجمه همزمان

             در همایش ها، کنفرانس ها، بازدیدهای بین المللی، عموما نیاز به ترجمه شفاهی میباشد. دقت و تسلط به ترجمه در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا ما سعی کرده ایم تا از مترجمان مجرب و بومی استفاده نموده تا مشتریان بتوانند حداکثر بهره برداری را از موقعیت پیش آمده ببرند. همچنین یکی از مهمترین روش های کسب درآمد در دنیای امروز، صنعت گردشگری میباشد که از طریق تورها و گاها به صورت فردی صورت میپذیرد. مهمترین مشکلی که در ابتدا یک گردشگر به آن بر میخورد، نحوه ارتباط با مردم و برطرف کردن نیازهای روزمره در کشور میزبان میباشد. این امر در برخی کشورها آنقدر جدی میشود که تقریبا بدون همراه داشتن مترجم امکان برقراری ارتباط با مردم میسر نمیباشد. در این راستا سایت ما امکان اعزام "راهنمای تور" که نسبت به کشور هدف شناخت کافی را دارد، به صورت انفرادی یا گروهی به همراه تور مربوط، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور را امکان پذیر مینماید. در این زمینه، امکان همکاری با شرکت های گردشگری امکان پذیر میباشد.

 

تازه ترین نوشته ها و اخبار
» راه اندازی وبسایت جهان ترجمه - 15 تیر 1395

 

تازه ترین اخبار فناوری